X
هر مدرسه یک اجرا
امتیاز مخاطبان
مجموع آرا
سال تولید :
1396
موضوع : دفاع مقدس
تقارن تاریخی : هفته دفاع مقدس
توضیحی کوتاه درباره اثر :

 حکایت مردی است دوره گرد که اسباب و اثاثیه و لباس های بزرگان را می فروشد . در بین وسایلی که بفروش می رسد کلاه یک رزمنده را بهانه می کند و از ارزش های دفاع مقدس حرف می زند . این نمایش حدود 18 دقیقه می باشد